xin hỏi về lịch trong modun laws

Thành viên năng động
yearRange: "2000:2025",
 
Thích: vingheo
Thành viên năng động
yearRange: "2000:2025",
cái này ko được đâu: nó chỉ hiện cho đẹp thôi chứ khi chọn vào ngày tháng thì không hiện được
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
cái này ko được đâu: nó chỉ hiện cho đẹp thôi chứ khi chọn vào ngày tháng thì không hiện được
Tới 2025 thì được chứ sao không nhỉ ?!
 
Thành viên năng động
Tới 2025 thì được chứ sao không nhỉ ?!
Vi dụ mình có văn bản đề án cần sử dụng lịch đến năm 2050. nhập vào ngày tháng nó không nhận
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Vi dụ mình có văn bản đề án cần sử dụng lịch đến năm 2050. nhập vào ngày tháng nó không nhận
Cái đó do PHP hiện hỗ trợ tới 2038 là hết cỡ rồi.
Chứ 2025 bình thường.
 
Thích: vingheo
Thành viên năng động
Cái đó do PHP hiện hỗ trợ tới 2038 là hết cỡ rồi.
Chứ 2025 bình thường.
thì ra là vậy. thank bạn nhiều
 
Thành viên năng động
Nó chỉ nhận đến năm 2037
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Nó chỉ nhận đến năm 2037
Máy chủ web chạy PHP 64 bit thì sẽ được :)