xin hướng dẫn để 1 block có thể hiển thị ở nhiều vị trí mà không phải tạo block mới

Thành viên mới
Ví dụ mình có 1 block global facebook muốn hiển thị cả 2 vị trí
mà không cần phải viết lại một block khác thì làm sao nhỉ các bác​
 
Thích: thanhthuc010b19
Thành viên năng động
Ví dụ mình có 1 block global facebook muốn hiển thị cả 2 vị trí

mà không cần phải viết lại một block khác thì làm sao nhỉ các bác​
Thì bạn add block đó vào vị trí khác thôi cần gì phải viết thêm.